استارت آپ زوون رفاه شهر

با استارت آپ های آینده دار ایرانی آشنا شوید و از خدمات آنها بهره مند گردید و یا جهت نمایش اطلاعات استارت آپ خود با استارت آپ زوون مکاتبه نمایید .جوجــه تنوری ویژه

طعم واقعی یک غذای دلچسب و جدید با طعم دهنده ای رویایی

Https://jojetanori.ir

جهت مشارکت یا سرمایه گذاری در این استارت آپ با استارت آپ زوون مکاتبه نماییدسامانه رهتوشه

اهدای هدایا برای درگذشتگان

http://rahtosheh.ir

جهت مشارکت یا سرمایه گذاری در این استارت آپ با استارت آپ زوون مکاتبه نمایید