رفاه شهر

"رفاه شهر" یک بازی موبایلیست، که از طریق آن همه افراد می توانند بازی کنند، کسب و کار خود را به طور مجازی راه اندازی کرده و با انجام بازی و تراکنش های بانکی (مانند خرید شارژ، پرداخت قبض و...) امتیاز جمع کنند، شهرخود را وسعت بدهند و علاوه بر آن از فروشگاههای معتبر اطراف محل زندگی شان مطلع شده و به آن فروشگاه ها مراجعه کرده و در صورت نیاز خرید نمایند. فروشگاههایی(پذیرندگانی) هم که دارای پایانه فروشگاهی بانک رفاه می باشند، می توانند با استفاده از این فرصت، نسبت به معرفی کسب و کار خود اقدام نموده و به کسب و کار خود رونق ببخشند.

صفــحه اختـصاصــی رفاه شهر در وب سایت بانک رفاه کارگران